แปลเพลง Somewhere Only We Know - Keane ความหมายเพลง

แปลเพลง 'Somewhere Only We Know' by Keane. ความหมายเพลง.

I walked across an empty land
ฉันเดินข้ามดินแดนที่ว่างเปล่า
I knew the pathway like the back of my hand
ฉันรู้ทางเดินเหมือนหลังมือ
I felt the earth beneath my feet
ฉันรู้สึกถึงโลกใต้เท้าของฉัน
Sat by the river, and it made me complete
นั่งริมแม่น้ำและทำให้ฉันสมบูรณ์

[Pre-Chorus]
Oh, simple thing, where have you gone?
เรื่องง่ายๆ คุณหายไปไหนมา?
I'm getting old and I need something to rely on
ฉันแก่แล้ว ต้องการอะไรพึ่งพิง
So tell me when you're gonna let me in
ดังนั้นบอกฉันเมื่อคุณจะให้ฉันเข้าไป
I'm getting tired and I need somewhere to begin
ฉันเริ่มเหนื่อยและฉันต้องการที่ที่จะเริ่มต้น

[Verse 2]
I came across a fallen tree
ฉันเจอต้นไม้ล้ม
I felt the branches of it looking at me
ฉันรู้สึกว่ากิ่งก้านของมันมองมาที่ฉัน
Is this the place we used to love?
ที่นี่คือที่ที่เราเคยรักกันหรือเปล่า?
Is this the place that I've been dreaming of?
นี่คือสถานที่ที่ฉันฝันถึงหรือเปล่านะ?

[Pre-Chorus]
Oh, simple thing, where have you gone?
เรื่องง่ายๆ คุณหายไปไหนมา?
I'm getting old and I need something to rely on
ฉันแก่แล้ว ต้องการอะไรพึ่งพิง
So tell me when you're gonna let me in
ดังนั้นบอกฉันเมื่อคุณจะให้ฉันเข้าไป
I'm getting tired and I need somewhere to begin
ฉันเริ่มเหนื่อยและฉันต้องการที่ที่จะเริ่มต้น

[Chorus]
And if you have a minute, why don't we go
และถ้าคุณมีเวลาสักครู่ ทำไมเราไม่ไป
Talk about it somewhere only we know?
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ที่เรารู้เท่านั้น?
This could be the end of everything
So why don't we go
นี่อาจเป็นจุดจบของทุกสิ่ง
 แล้วทำไมเราไม่ไป
Somewhere only we know?
Somewhere only we know?
สถานที่สักแห่งที่มี แต่เราเท่านั้นที่รู้?

[Pre-Chorus]
Oh, simple thing, where have you gone?
เรื่องง่ายๆ คุณหายไปไหนมา?
I'm getting old and I need something to rely on
ฉันแก่แล้ว ต้องการอะไรพึ่งพิง
So tell me when you're gonna let me in
ดังนั้นบอกฉันเมื่อคุณจะให้ฉันเข้าไป
I'm getting tired and I need somewhere to begin
ฉันเริ่มเหนื่อยและฉันต้องการที่ที่จะเริ่มต้น

[Chorus]
And if you have a minute, why don't we go
และถ้าคุณมีเวลาสักครู่ ทำไมเราไม่ไป
Talk about it somewhere only we know?
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ที่เรารู้เท่านั้น?
This could be the end of everything
นี่อาจเป็นจุดจบของทุกสิ่ง
So why don't we go?
So why don't we go?
แล้วทำไมเราไม่ไปล่ะ?
Ooh-aah, oh

[Outro]
This could be the end of everything
So why don't we go
นี่อาจเป็นจุดจบของทุกสิ่ง
 แล้วทำไมเราไม่ไป
Somewhere only we know?
สถานที่สักแห่งที่มี แต่เราเท่านั้นที่รู้?
Somewhere only we know
สถานที่สักแห่งที่มี แต่เราเท่านั้นที่รู้
Somewhere only we know
สถานที่สักแห่งที่มี แต่เราเท่านั้นที่รู้