แปลเพลง Close As We Get - PREP ความหมายเพลง

Out of the frame
Out of the picture
Like your mind's somewhere else
Back on the bay
Back by the ocean
A little room to yourself

ออกจากกรอบ
 ออกจากภาพ.
 เหมือนใจของคุณอยู่ที่อื่น
 กลับมาที่อ่าว
 กลับติดทะเล
 พื้นที่เล็กๆ ให้กับตัวคุณเอง

Somehow chipping away at the time
Leaves no traces
Like it meant nothing at all

 อย่างใดก็บิ่นไปในเวลานั้น
 ไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ
 เหมือนมันไม่มีความหมายอะไรเลย

When you lie back
And close your eyes
When you dream of
A different life
And you think about it
Till it fills up your head
All the futures
We left behind
All the chances
That passed us by
Can't we talk about it?
Cos that's as close as we get

เมื่อคุณนอนเอนหลัง
 และหลับตาลง
 เมื่อคุณฝันถึง.
 ชีวิตที่แตกต่าง
 และคุณคิดเกี่ยวกับมัน
 จนกระทั่งมันเต็มหัวของคุณ
 อนาคตทั้งหมด
 เราทิ้งไว้ข้างหลัง
 โอกาสทั้งหมด
 ที่ผ่านเราไป
 เราไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับมันได้หรือไม่?
 เพราะว่ามันใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

Out of the rain
Out of the pressure
A little walk in the sun
Feeling the breeze
Moving between us
Like there's more still to come

 ออกจากสายฝน
 ออกจากความกดดัน
 เดินตากแดดสักหน่อย
 รู้สึกถึงสายลม
 ย้ายระหว่างเรา
 เหมือนยังมีอะไรอีกมากมายที่จะเกิดขึ้น

Cos when we're playing with so little time
Can't we waste it
Like it means nothing at all?

 เพราะเมื่อเราเล่นกันด้วยเวลาอันน้อยนิด
 เราไม่สามารถเสียมันไปได้
 เหมือนมันไม่มีความหมายอะไรเลยเหรอ?

When you lie back
And close your eyes
When you dream of
A different life
And you think about it
Till it fills up your head
All the futures
We left behind
All the chances
That passed us by
Can't we talk about it?
Cos that's as close as we get

เมื่อคุณนอนเอนหลัง
 และหลับตาลง
 เมื่อคุณฝันถึง.
 ชีวิตที่แตกต่าง
 และคุณคิดเกี่ยวกับมัน
 จนกระทั่งมันเต็มหัวของคุณ
 อนาคตทั้งหมด
 เราทิ้งไว้ข้างหลัง
 โอกาสทั้งหมด
 ที่ผ่านเราไป
 เราไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับมันได้หรือไม่?
 เพราะว่ามันใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

When the sun sets low
When the mood gets slow
Let the tension go
And forget about it
When the sun sets low
When the mood gets slow
Can't we waste some time on us?

 เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน
 เมื่ออารมณ์เริ่มช้าลง
 ปล่อยให้ความตึงเครียดผ่านไป
 และลืมมันซะ
 เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน
 เมื่ออารมณ์เริ่มช้าลง
 เราจะไม่เสียเวลากับเราหน่อยเหรอ?

When you lie back
And close your eyes
When you dream of
A different life
And you think about it
Till it fills up your head
All the futures
We thought we'd find
All the chances
That passed us by
Can't we talk about it?
Cos that's as close as we get

 เมื่อคุณนอนเอนหลัง
 และหลับตาลง
 เมื่อคุณฝันถึง.
 ชีวิตที่แตกต่าง
 และคุณคิดเกี่ยวกับมัน
 จนกระทั่งมันเต็มหัวของคุณ
 อนาคตทั้งหมด
 เราคิดว่าเราจะพบ
 โอกาสทั้งหมด
 ที่ผ่านเราไป
 เราไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับมันได้หรือไม่?
 เพราะว่ามันใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้