แปลเพลง One Track Life - PREP ความหมายเพลง

Can't believe you got older
Thought you'd never fall for that
Remember you on your 3-speed
With your sister on the back

ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะแก่ตัวลง
 คิดว่าคุณจะไม่มีวันตกหลุมรักสิ่งนั้น
 จดจำคุณด้วยความเร็ว 3 ระดับ
 โดยมีพี่สาวอยู่ด้านหลัง

The wheels go round
Brighter days into darker nights
When it brings you down
Just come in out of the light

 ล้อหมุนไป
 วันที่สดใสกลายเป็นคืนที่มืดมน
 เมื่อมันทำให้คุณตกต่ำ
 แค่ออกมาจากแสงสว่าง

Cos when you all went south
Never thought you'd come around
Some days it's hard to keep with the times
But don't tell me it's a one-track life

เพราะเมื่อคุณทั้งหมดไปทางใต้
 ไม่เคยคิดว่าคุณจะมารอบ ๆ
 บางวันก็ยากที่จะรักษาให้ทันเวลา
 แต่อย่าบอกนะว่ามันคือชีวิตทางเดียว

Remember when the world was open wide
So much more than just a one-track life
I guess we felt some things we had to hide
But you and me we're gonna put that right

 จำไว้เมื่อโลกเปิดกว้าง
 เป็นมากกว่าชีวิตทางเดียว
 ฉันเดาว่าเรารู้สึกถึงบางสิ่งที่เราต้องซ่อนไว้
 แต่คุณและฉัน เราจะทำให้มันถูกต้อง

Can't stop thinking it over
Tell me how you really are
We pushed the sky a bit higher
Put some years behind the bar

 หยุดคิดทบทวนไม่ได้เลย
 บอกฉันหน่อยสิ จริงๆ แล้วคุณเป็นยังไงบ้าง
 เราดันท้องฟ้าให้สูงขึ้นอีกหน่อย
 ทิ้งไว้หลายปีหลังบาร์

The wheels go round
Brighter days into darker nights
When it brings you down
Just come in out of the light

ล้อหมุนไป
 วันที่สดใสกลายเป็นคืนที่มืดมน
 เมื่อมันทำให้คุณตกต่ำ
 แค่ออกมาจากแสงสว่าง

Cos when they took you south
That was all we talked about
Never thought I'd ever see you again
So don't tell me it's a one-track life

 เพราะเมื่อพวกเขาพาคุณไปทางใต้
 นั่นคือทั้งหมดที่เราพูดถึง
 ไม่เคยคิดว่าจะได้เจอคุณอีกเลย
 อย่าบอกนะว่าชีวิตมีทางเดียว

Remember when the world was open wide
So much more than just a one-track life
I guess we felt some things we had to hide
But you and me we're gonna put that right

 จำไว้เมื่อโลกเปิดกว้าง
 เป็นมากกว่าชีวิตทางเดียว
 ฉันเดาว่าเรารู้สึกถึงบางสิ่งที่เราต้องซ่อนไว้
 แต่คุณและฉัน เราจะทำให้มันถูกต้อง

Those days were open wide, open wide, open wide
Those days were open wide, open wide, open wide
Those days were open wide, open wide, open wide
Those days were open wide, open wide, open wide
สมัยนั้นเปิดกว้าง เปิดกว้าง เปิดกว้าง

Those days were open wide, open wide, open wide
Those days were open wide, open wide, open wide
สมัยนั้นเปิดกว้าง เปิดกว้าง เปิดกว้าง