แปลเพลง Close To You - Gracie Abrams ความหมายเพลง

I don't got a single problem with provocative
See the bodies, how they burn, it's just the way it is
Smoky, dark, crowded room
I need nothing under pink light in June
I was so cool, but then, all of a sudden
You saw me look at you

ฉันไม่มีปัญหาเดียวกับการยั่วยุ
 ดูศพสิ ว่ามันเผาไหม้ยังไง มันเป็นอย่างที่มันเป็น
 ห้องมืด ควันเยอะ คนเยอะมาก
 ฉันไม่ต้องการอะไรภายใต้แสงสีชมพูในเดือนมิถุนายน
 ฉันเจ๋งมาก แต่แล้วจู่ๆ
 คุณเห็นฉันมองคุณ

I burn for you, and you don't even know my name
If you asked me to, I'd give up everything

 ฉันเผาไหม้เพื่อคุณ และคุณไม่รู้ชื่อของฉันด้วยซ้ำ
 ถ้าคุณขอฉัน ฉันจะยอมทำทุกอย่าง

To be close to you
Pull the trigger on the gun I gave you when we met
I want to be close to you
Break my heart and start a fire
You've got me overnight
Just let me be close to you
Close to you
Close to you
Just let me be
Oh, close to you
Close to you
Close to you

 ที่จะได้ใกล้ชิดกับคุณ
 เหนี่ยวไกปืนที่ฉันให้ไว้ตอนเราเจอกัน
 ฉันต้องการที่จะอยู่ใกล้กับคุณ
 ทำลายหัวใจของฉันและจุดไฟ
 คุณมาหาฉันในชั่วข้ามคืน
 ขอเพียงให้ฉันได้อยู่ใกล้คุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ
 เพียงแค่ปล่อยให้ฉันเป็น
 โอ้อยู่ใกล้คุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ

And now your mouth is moving
Cinematic timing
You pull me in and touch my neck, and now I'm dying
You should be mine for life
I'll be signing every dotted line
Chemical override, ultraviolet
You could be mine tonight, and I

และตอนนี้ปากของคุณกำลังเคลื่อนไหว
 จังหวะภาพยนตร์
 คุณดึงฉันเข้าไปแตะคอของฉัน และตอนนี้ฉันกำลังจะตาย
 คุณควรเป็นของฉันไปตลอดชีวิต
 ฉันจะเซ็นทุกเส้นประ
 การแทนที่สารเคมีอัลตราไวโอเลต
 คืนนี้คุณอาจจะเป็นของฉันและฉัน

Burn for you, and you don't even know my name
If you asked me to, I'd give up everything

 เผาไหม้เพื่อคุณ และคุณไม่รู้ชื่อของฉันด้วยซ้ำ
 ถ้าคุณขอฉัน ฉันจะยอมทำทุกอย่าง

To be close to you
Pull the trigger on the gun I gave you when we met
I want to be close to you
Break my heart and start a fire
You've got me overnight
Just let me be close to you
Close to you
Close to you
Just let me be
Oh, close to you
Close to you
Close to you

 ที่จะได้ใกล้ชิดกับคุณ
 เหนี่ยวไกปืนที่ฉันให้ไว้ตอนเราเจอกัน
 ฉันต้องการที่จะอยู่ใกล้กับคุณ
 ทำลายหัวใจของฉันและจุดไฟ
 คุณมาหาฉันในชั่วข้ามคืน
 ขอเพียงให้ฉันได้อยู่ใกล้คุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ
 เพียงแค่ปล่อยให้ฉันเป็น
 โอ้อยู่ใกล้คุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ

I burn for you
Mmm

ฉันเผาไหม้เพื่อคุณ
Mmm

To be close to you
Pull the trigger on the gun I gave you when we met
I want to be close to you
Break my heart and start a fire
You've got me overnight
Just let me be close to you
Close to you
Close to you
Can't you just let me be
Oh, close to you?
Close to you
Close to you

 ที่จะได้ใกล้ชิดกับคุณ
 เหนี่ยวไกปืนที่ฉันให้ไว้ตอนเราเจอกัน
 ฉันต้องการที่จะอยู่ใกล้กับคุณ
 ทำลายหัวใจของฉันและจุดไฟ
 คุณมาหาฉันในชั่วข้ามคืน
 ขอเพียงให้ฉันได้อยู่ใกล้คุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ
 คุณไม่สามารถปล่อยให้ฉันเป็น
 โอ้อยู่ใกล้คุณเหรอ?
 ใกล้ชิดกับคุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ

Just let me be
Oh, close to you
Close to you
Close to you
Just let me be
Oh, close to you
Close to you
Close to you

 เพียงแค่ปล่อยให้ฉันเป็น
 โอ้อยู่ใกล้คุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ
 เพียงแค่ปล่อยให้ฉันเป็น
 โอ้อยู่ใกล้คุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ
 ใกล้ชิดกับคุณ