แปลเพลง I'm The Drama - Bebe Rexha ความหมายเพลง

There's a whisper
In the night
Oh, and it calls my name
Oh, and it calls my name
There's a silence
Only I
I was born to break
I was born to break

 มีเสียงกระซิบ
 ในเวลากลางคืน
 โอ้ มันเรียกชื่อฉันด้วย
 โอ้ มันเรียกชื่อฉันด้วย
 มีความเงียบเกิดขึ้น
 ฉันเท่านั้น
 ฉันเกิดมาเพื่อแตกสลาย
 ฉันเกิดมาเพื่อแตกสลาย

I'm the drama, I'm the face
I make heads turn in this place
And they're lining up, and they're lining up
And they're lining up for a taste
I'm the drums and I'm the bass
A goddamn filthy disgrace
And they're lining up, and they're lining up
And they're lining up for a taste

 ฉันคือละคร ฉันคือหน้าตา
 ฉันหันหัวมาที่นี่
 และพวกเขากำลังเข้าแถวและกำลังเข้าแถว
 และพวกเขากำลังเข้าแถวเพื่อลิ้มรส
 ฉันเป็นกลองและฉันเป็นเบส
 ความอัปยศที่น่ารังเกียจ
 และพวกเขากำลังเข้าแถวและกำลังเข้าแถว
 และพวกเขากำลังเข้าแถวเพื่อลิ้มรส

I'm the drama, I'm the drama
I'm the drama, I'm the drama
I'm the drama, I'm the drama
And they're lining up for a taste
I'm the drama, I'm the drama
I'm the drama, I'm the drama
I'm the drama, I'm the drama
And they're lining up for a taste

 ฉันเป็นละคร ฉันเป็นละคร
 ฉันเป็นละคร ฉันเป็นละคร
 ฉันเป็นละคร ฉันเป็นละคร
 และพวกเขากำลังเข้าแถวเพื่อลิ้มรส
 ฉันเป็นละคร ฉันเป็นละคร
 ฉันเป็นละคร ฉันเป็นละคร
 ฉันเป็นละคร ฉันเป็นละคร
 และพวกเขากำลังเข้าแถวเพื่อลิ้มรส

When I walk in
Feel your eyes
Oh, and they call my name
Oh, and they call my name
There's a silence
Only I
I was born to break
I was born to break

 เมื่อฉันเดินเข้าไป
 รู้สึกถึงดวงตาของคุณ
 โอ้และพวกเขาเรียกชื่อของฉัน
 โอ้และพวกเขาเรียกชื่อของฉัน
 มีความเงียบเกิดขึ้น
 ฉันเท่านั้น
 ฉันเกิดมาเพื่อแตกสลาย
 ฉันเกิดมาเพื่อแตกสลาย

(I'm the drama, I'm the drama)
(I'm the drama, I'm the drama)
I'm the drama, I'm the face
I make heads turn in this place
And they're lining up, and they're lining up
And they're lining up for a taste
I'm the drums and I'm the bass
A goddamn filthy disgrace
And they're lining up, and they're lining up
And they're lining up for a taste

 (ฉันคือละคร ฉันคือละคร)
 (ฉันคือละคร ฉันคือละคร)
 ฉันคือละคร ฉันคือหน้าตา
 ฉันหันหัวมาที่นี่
 และพวกเขากำลังเข้าแถวและกำลังเข้าแถว
 และพวกเขากำลังเข้าแถวเพื่อลิ้มรส
 ฉันเป็นกลองและฉันเป็นเบส
 ความอัปยศที่น่ารังเกียจ
 และพวกเขากำลังเข้าแถวและกำลังเข้าแถว
 และพวกเขากำลังเข้าแถวเพื่อลิ้มรส

I'm the drama, I'm the drama
I'm the drama, I'm the drama
I'm the drama, I'm the drama
And they're lining up for a taste
I'm the drama, I'm the drama
I'm the drama, I'm the drama
I'm the drama, I'm the drama
And they're lining up for a taste

 ฉันเป็นละคร ฉันเป็นละคร
 ฉันเป็นละคร ฉันเป็นละคร
 ฉันเป็นละคร ฉันเป็นละคร
 และพวกเขากำลังเข้าแถวเพื่อลิ้มรส
 ฉันเป็นละคร ฉันเป็นละคร
 ฉันเป็นละคร ฉันเป็นละคร
 ฉันเป็นละคร ฉันเป็นละคร
 และพวกเขากำลังเข้าแถวเพื่อลิ้มรส


And they're lining up for a taste
และพวกเขากำลังเข้าแถวเพื่อลิ้มรส