แปลเพลง Infinity Pool - PREP ความหมายเพลง

Floating out
Let your arm hang down off the edge of the world
All those worries wash away
Cos anywhere you set your sights
It all ends in a tunnel of light
The only thing that matters now
Don't wanna let you down
Don't wanna let you down

ลอยออกมา
 ปล่อยให้แขนของคุณห้อยลงมาจากขอบโลก
 ความกังวลทั้งหมดเหล่านั้นก็หายไป
 เพราะทุกที่ที่คุณกำหนดสถานที่ท่องเที่ยวของคุณ
 ทุกอย่างจบลงในอุโมงค์แห่งแสงสว่าง
 สิ่งเดียวที่สำคัญตอนนี้
 ไม่อยากทำให้คุณผิดหวัง
 ไม่อยากทำให้คุณผิดหวัง

Swimming round in circles
We never find the shore
Never find the shore, no

ว่ายน้ำเป็นวงกลม
 เราไม่เคยพบฝั่ง
 ไม่เคยหาฝั่งไม่มี

Swimming round in circles
Watching the water fall
It's all I ever wanted

 ว่ายน้ำเป็นวงกลม
 นั่งชมน้ำตก
 มันคือทั้งหมดที่ฉันต้องการ

Staring up
As those insects buzz through a cellular sky
There's nowhere else we need to be
The stolen hours, the lazy nights
The last look as you reach for the light
The only thing that matters now
Don't wanna let you down
Don't wanna let you down

 เงยหน้าขึ้นมอง
 ขณะที่แมลงเหล่านั้นส่งเสียงพึมพำผ่านท้องฟ้าเซลล์
 ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่เราจะต้องอยู่
 ชั่วโมงที่ถูกขโมย คืนที่ขี้เกียจ
 มองครั้งสุดท้ายเมื่อคุณเอื้อมมือไปหาแสงสว่าง
 สิ่งเดียวที่สำคัญตอนนี้
 ไม่อยากทำให้คุณผิดหวัง
 ไม่อยากทำให้คุณผิดหวัง

Swimming round in circles
We never find the shore
Never find the shore, no

 ว่ายน้ำเป็นวงกลม
 เราไม่เคยพบฝั่ง
 ไม่เคยหาฝั่งไม่มี

Swimming round in circles
Watching the water fall
It's all that I need

ว่ายน้ำเป็นวงกลม
 นั่งชมน้ำตก
 มันคือทั้งหมดที่ฉันต้องการ

Maybe there's a hill somewhere
Windy trees and a view for ever

 อาจมีเนินเขาอยู่ที่ไหนสักแห่ง
 ต้นไม้ลมแรงและวิวทิวทัศน์ตลอดกาล

But swimming round in circles
Watching the water fall
It's all I ever wanted

 แต่ว่ายน้ำเป็นวงกลม
 นั่งชมน้ำตก
 มันคือทั้งหมดที่ฉันต้องการ

Just keep swimming like there's nothing beyond
Just keep swimming like there's nothing beyond
แค่ว่ายต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกินเลย