แปลเพลง Never Let Go - Jung Kook ความหมายเพลง

Every day I wonder if this all is just a dream
Everything falls into place
'Cause you're right here with me
Without your love I'm nothing
You mean more than you know
And words escape me whenever you're close

ทุกวันฉันสงสัยว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงความฝันหรือไม่
 ทุกอย่างเข้าที่
 เพราะคุณอยู่ที่นี่กับฉัน
 หากปราศจากความรักของคุณ ฉันก็ไม่มีอะไรเลย
 คุณหมายถึงมากกว่าที่คุณรู้
 และคำพูดก็หนีฉันไปทุกครั้งที่คุณอยู่ใกล้

I tried to put it into words but it don't measure up
My pen and paper could never do quite enough
It's the truth, it's the truth
We got something real nothing could break

 ฉันพยายามจะอธิบายเป็นคำพูด แต่มันก็ไม่ได้ผล
 ปากกาและกระดาษของฉันไม่สามารถทำอะไรได้เพียงพอ
 มันคือความจริง มันคือความจริง
 เราได้สิ่งที่เป็นจริงซึ่งไม่มีอะไรจะพังได้

And when the days get longer
You fill my world with wonder
Everybody needs somebody
You been that somebody
So stay with me and keep holding on

 และเมื่อวันเวลายาวนานขึ้น
 คุณเติมเต็มโลกของฉันด้วยความประหลาดใจ
 ทุกๆคนต้องการใครบางคน
 คุณเคยเป็นใครสักคน
 ดังนั้นอยู่กับฉันและอดทนต่อไป

Never let go (Go, go, go, go, go)
Never let go (Go, go, go, go)
Never let go (Go, go, go, go)
Never let go (Go, go, go, go)
ไม่เคยปล่อยให้ไป (ไปไปไปไป)

Never let go (Go, go, go)
Never let go (Go, go, go)
Never let go (Go, go, go)
Never let go (Go, go, go)
Never let go (Go, go, go)
Never let go (Go, go, go)
Never let go
ไม่เคยปล่อยให้ไป (ไปไปไป)
 ไม่เคยปล่อยให้ไป

Every town I'm in, you're the one I'm with
With me from the start
Always the best part of my day
Being who you are
Being who you are
In the dark, you were the light that led me to you

ทุกเมืองที่ฉันอยู่ คุณคือคนที่ฉันอยู่ด้วย
 กับฉันตั้งแต่เริ่มต้น
 ส่วนที่ดีที่สุดของวันของฉันเสมอ
 เป็นตัวของตัวเอง
 เป็นตัวของตัวเอง
 ในความมืดมิด เธอคือแสงสว่างที่พาฉันไปหาเธอ

I'm grateful (For you)
It's simple (With you)
I'll never (Leave you)
I'm better (With you)
It's too good (With you)
It's my turn
To give back for all that you do

 ฉันรู้สึกขอบคุณ (สำหรับคุณ)
 มันง่าย (กับคุณ)
 ฉันจะไม่ทิ้งคุณ)
 ฉันดีขึ้นแล้ว (อยู่กับคุณ)
 มันดีเกินไป (กับคุณ)
 ตาฉันแล้ว
 เพื่อตอบแทนทุกสิ่งที่คุณทำ

And when the days get longer
You fill my world with wonder
Everybody needs somebody
You been that somebody
So stay with me and keep holding on

 และเมื่อวันเวลายาวนานขึ้น
 คุณเติมเต็มโลกของฉันด้วยความประหลาดใจ
 ทุกๆคนต้องการใครบางคน
 คุณเคยเป็นใครสักคน
 ดังนั้นอยู่กับฉันและอดทนต่อไป

Never let go (Go, go, go, go, go)
Never let go (Go, go, go, go)
Never let go (Go, go, go, go)
Never let go (Go, go, go, go)
ไม่เคยปล่อยให้ไป (ไปไปไปไป)

Never let go (Go, go, go)
Never let go (Go, go, go)
Never let go (Go, go, go)
Never let go (Go, go, go)
Never let go (Go, go, go)
Never let go (Go, go, go)
Never let go
ไม่เคยปล่อยให้ไป (ไปไปไป)
 ไม่เคยปล่อยให้ไป

Never let go
ไม่เคยปล่อยให้ไป