แปลเพลง Whoops - Meghan Trainor ความหมายเพลง

It's the real difference between an adult and a child
มันเป็นความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก

Whoops! You messed up
Ran around and then you got caught
Whoops! You messed up
Now, you crying about what you lost
You did me dirty
Hope she was worth it
You say you're sorry
But I think what you really mean is

อ๊ะ!  คุณเลอะเทอะ
 วิ่งไปรอบ ๆ แล้วคุณก็ถูกจับ
 อ๊ะ!  คุณเลอะเทอะ
 ตอนนี้คุณร้องไห้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสูญเสียไป
 คุณทำฉันสกปรก
 หวังว่าเธอคงจะคุ้มค่า
 คุณบอกว่าคุณเสียใจ
 แต่ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณหมายถึงจริงๆคือ

Whoops!
We had a good thing
With cute-ass nicknames
Guess our forever
Turned into never

 อ๊ะ!
 เรามีสิ่งที่ดี
 พร้อมฉายาสุดน่ารัก
 เดาของเราตลอดไป
 กลับกลายเป็นไม่เคย

And she got 'bout half
Of my looks with no class
Now you say, come back
But I think what you really mean is

 และเธอก็ได้ครึ่งหนึ่ง
 หน้าตาของฉันไม่มีคลาส
 ตอนนี้คุณบอกว่ากลับมา
 แต่ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณหมายถึงจริงๆคือ

Whoops!
You messed up
Ran around and then you got caught
Whoops! You messed up
Now, you crying about what you lost
You did me dirty
Hope she was worth it
You say you're sorry
But I think what you really mean is

อ๊ะ!
 คุณเลอะเทอะ
 วิ่งไปรอบ ๆ แล้วคุณก็ถูกจับ
 อ๊ะ!  คุณเลอะเทอะ
 ตอนนี้คุณร้องไห้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสูญเสียไป
 คุณทำฉันสกปรก
 หวังว่าเธอคงจะคุ้มค่า
 คุณบอกว่าคุณขอโทษ
 แต่ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณหมายถึงจริงๆคือ

Whoops!
Get gone
Pack it up babe
We done
I say, Whoops!
Get gone
That's enough, babe
We done
I say

 อ๊ะ!
 หายไป
 แพ็คมันขึ้นมาที่รัก
 เราทำเสร็จแล้ว
 ฉันพูดว่า อ๊ะ!
 หายไป
 ก็พอแล้วที่รัก
 เราทำเสร็จแล้ว
 ฉันพูด

Pictures on your phone
That's called an uh-oh
Thought you were sneaky
But you made it easy

 รูปภาพในโทรศัพท์ของคุณ
 นั่นเรียกว่าเอ่อโอ้
 คิดว่าคุณเป็นคนลับๆล่อๆ
 แต่คุณทำให้มันง่าย

And she got 'bout half
Of my looks with no ass
Now you say, come back
But I think what you really mean is

และเธอก็ได้ครึ่งหนึ่ง
 หน้าตาของฉันไม่มีตูด
 ตอนนี้คุณบอกว่ากลับมา
 แต่ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณหมายถึงจริงๆคือ

Whoops! You messed up
Ran around and then you got caught
Whoops! You messed up
Now, you crying about what you lost
You did me dirty
Hope she was worth it
You say you're sorry
But I think what you really mean is

 อ๊ะ!  คุณเลอะเทอะ
 วิ่งไปรอบ ๆ แล้วคุณก็ถูกจับ
 อ๊ะ!  คุณเลอะเทอะ
 ตอนนี้คุณร้องไห้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสูญเสียไป
 คุณทำฉันสกปรก
 หวังว่าเธอคงจะคุ้มค่า
 คุณบอกว่าคุณขอโทษ
 แต่ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณหมายถึงจริงๆคือ

W.H.O.O.P.S.!
Nighty-night bitch you made your bed
That's the dumbest shit you ever did, ever did, ever did, hey!

 ว้าว!
  ราตรีสวัสดิ์ ผู้หญิงเลว คุณจัดเตียงของคุณ
 นั่นเป็นเรื่องไร้สาระที่สุดที่คุณเคยทำ เคยทำ เฮ้!

Whoops! You messed up
Ran around and then you got caught
Whoops! You messed up
Now, you crying about what you lost
You did me dirty
Hope she was worth it
You say you're sorry
But I think what you really mean is

อ๊ะ!  คุณเลอะเทอะ
 วิ่งไปรอบ ๆ แล้วคุณก็ถูกจับ
 อ๊ะ!  คุณเลอะเทอะ
 ตอนนี้คุณร้องไห้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสูญเสียไป
 คุณทำฉันสกปรก
 หวังว่าเธอคงจะคุ้มค่า
 คุณบอกว่าคุณเสียใจ
 แต่ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณหมายถึงจริงๆคือ

Whoops!
Get gone
Pack it up babe
We done
I say, Whoops!
Get gone
That's enough, babe
We done

 อ๊ะ!
 หายไป
 แพ็คมันขึ้นมาที่รัก
 เราทำเสร็จแล้ว
 ฉันพูดว่า อ๊ะ!
 หายไป
 ก็พอแล้วที่รัก
 เราทำเสร็จแล้ว

I say Whoops!
Get gone
Pack it up babe
We done
I say, Whoops!
Get gone
That's enough, babe
We done
I say
Whoops!

 ฉันพูดว่า อ๊ะ!
 หายไป
 แพ็คมันขึ้นมาที่รัก
 เราทำเสร็จแล้ว
 ฉันพูดว่า อ๊ะ!
 หายไป
 ก็พอแล้วที่รัก
 เราทำเสร็จแล้ว
 ฉันพูด
 อ๊ะ!