แปลเพลง Only Love - PREP ความหมายเพลง

Never happens like that
Everything stops
Feel your heart drop
Off the deep end
Nothing hits you like that
Back of your chest
Losing your breath
Stars in your eyes

ไม่เคยเกิดขึ้นเช่นนั้น
 ทุกอย่างหยุดลง
 รู้สึกว่าหัวใจของคุณลดลง
 ออกจากส่วนลึก
 ไม่มีอะไรโดนใจคุณแบบนั้น
 ด้านหลังของหน้าอกของคุณ
 สูญเสียลมหายใจของคุณ
 ดวงดาวในดวงตาของคุณ

I know what that feels like
Come on
I know how it turns you upside down
I know what that feels like
And I know it's not my ship to turn around

 ฉันรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไร
 มาเร็ว
 ฉันรู้ว่ามันทำให้คุณกลับหัวกลับหางได้อย่างไร
 ฉันรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไร
 และฉันรู้ว่าไม่ใช่เรือของฉันที่จะหันกลับ

Never happens like that
Running all night
Living ten lives in a weekend
Nothing hits you like that
Tripping your head
Taking your breath
Changing your mind

ไม่เคยเกิดขึ้นเช่นนั้น
 วิ่งทั้งคืน
 ใช้ชีวิตสิบชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์
 ไม่มีอะไรโดนใจคุณแบบนั้น
 สะดุดหัวของคุณ
 หายใจเข้า
 เปลี่ยนใจ

I know what that feels like
Come on
I know how it turns you upside down
I know what that feels like
And I know it's not my ship to turn around

 ฉันรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไร
 มาเร็ว
 ฉันรู้ว่ามันทำให้คุณกลับหัวกลับหางได้อย่างไร
 ฉันรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไร
 และฉันรู้ว่าไม่ใช่เรือของฉันที่จะหันกลับ

But it's only love
So take as much as you want
It's only love
We had our shot

 แต่มันก็เป็นแค่ความรักเท่านั้น
 ดังนั้นให้มากเท่าที่คุณต้องการ
 มันก็แค่ความรัก
 เรามีช็อตของเรา

I just wish I had that thing that you need
Wish you had that look when you're looking at me
But it's only love
That gets you like that

 ฉันแค่อยากจะมีสิ่งที่คุณต้องการ
 หวังว่าคุณจะมีสายตาแบบนั้นเมื่อคุณมองมาที่ฉัน
 แต่มันก็เป็นแค่ความรักเท่านั้น
 นั่นทำให้คุณเป็นเช่นนั้น

I swear it happened like that
Catching your eye
Felt my heart slide
Off the ice shelf
Never had it like that
Trying to make sense
One second to the next
And everything's changed

ฉันสาบานว่ามันเกิดขึ้นเช่นนั้น
 ดึงดูดสายตาของคุณ
 รู้สึกว่าหัวใจของฉันเลื่อนลอย
 ออกจากหิ้งน้ำแข็ง
 ไม่เคยมีแบบนั้น
 กำลังพยายามทำให้รู้สึก
 หนึ่งวินาทีถัดไป
 และทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

I know what that feels like
Come on
I know how it turns you upside down
I know what that feels like
And I know it's not my ship to turn around

 ฉันรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไร
 มาเร็ว
 ฉันรู้ว่ามันทำให้คุณกลับหัวกลับหางได้อย่างไร
 ฉันรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไร
 และฉันรู้ว่าไม่ใช่เรือของฉันที่จะหันกลับ

But it's only love
So take as much as you want
It's only love
We had our shot

 แต่มันก็เป็นแค่ความรักเท่านั้น
 ดังนั้นให้มากเท่าที่คุณต้องการ
 มันก็แค่ความรัก
 เรามีช็อตของเรา

I just wish I had that thing that you need
Wish you had that look when you're looking at me
But it's only love
That gets you like that

ฉันแค่อยากจะมีสิ่งที่คุณต้องการ
 หวังว่าคุณจะมีสายตาแบบนั้นเมื่อคุณมองมาที่ฉัน
 แต่มันก็เป็นแค่ความรักเท่านั้น
 นั่นทำให้คุณเป็นเช่นนั้น

It's a leap into the dark
It's a fuse to catch the spark
Screaming tyres and broken glass
It's over too fast

 มันคือการกระโดดเข้าสู่ความมืด
 เป็นฟิวส์จับประกายไฟ
 ยางกรีดร้องและกระจกแตก
 มันจบเร็วเกินไป

It's a leap into the dark
Every why you've ever asked
But it's only love
Gets you like that

 มันคือการกระโดดเข้าสู่ความมืด
 ทุกเหตุผลที่คุณเคยถาม
 แต่มันก็เป็นแค่ความรักเท่านั้น
 ทำให้คุณเป็นเช่นนั้น

It's only love
Gets you like that
Only love
Gets you like that
Only love
Only love
So take as much as you want
Only love
Take as much as you want
Only love
Only love

 มันก็แค่ความรัก
 ทำให้คุณเป็นเช่นนั้น
 แค่รัก
 ทำให้คุณเป็นเช่นนั้น
 แค่รัก
 แค่รัก
 ดังนั้นให้มากเท่าที่คุณต้องการ
 แค่รัก
 ใช้เวลามากเท่าที่คุณต้องการ
 แค่รัก
 แค่รัก