แปลเพลง The Programme - PREP ความหมายเพลง

I saw the programme
Man it gave me deja vu
All the same grey shades I remember
Clouding up the summer with you
But take a look at that sky

 ฉันเห็นโปรแกรมแล้ว
 เพื่อนมันทำให้ฉันเดจาวู
 เฉดสีเทาแบบเดียวกันทั้งหมดที่ฉันจำได้
 ปกคลุมฤดูร้อนไปกับคุณ
 แต่ลองมองท้องฟ้านั้นดูสิ

We could have had it
It almost went our way
I've tried the best that I can
But I know what you'll say

 เราก็มีมันได้
 มันเกือบจะไปทางของเราแล้ว
 ฉันพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
 แต่ฉันรู้ว่าคุณจะพูดอะไร

It's too late now
We're all played out

 ตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว
 เราทุกคนเล่นหมดแล้ว


So put the phone down
Everything we thought's been said
I'm in an empty room
With the lights out
Feeling for a piece of what's left
Then I think of those nights

 เลยวางโทรศัพท์ลง
 ทุกสิ่งที่เราคิดถูกพูดออกไปแล้ว
 ฉันอยู่ในห้องที่ว่างเปล่า
 พร้อมไฟดับ.
 รู้สึกถึงเศษเสี้ยวของสิ่งที่เหลืออยู่
 แล้วฉันก็คิดถึงคืนเหล่านั้น

We could have made it
Almost caught that break
I'm trying the best that I can
That's not what it takes

 เราก็สามารถทำได้
 เกือบจะจับเบรกนั้นได้แล้ว
 ฉันกำลังพยายามอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
 นั่นไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้

It's too late now
We're all played out

 ตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว
 เราทุกคนเล่นหมดแล้ว

Maybe the old days
Had to give some ground
If we've gone the wrong way
Stop the car
We can turn it around

 บางทีวันเก่าๆ
 ต้องให้เหตุผลบ้าง
 ถ้าเราเดินไปผิดทาง
 หยุดรถ
 เราหมุนมันได้

We could have had it
It almost went our way
I've tried the best that I can
But I know what you'll say

 เราก็มีมันได้
 มันเกือบจะไปทางของเราแล้ว
 ฉันพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
 แต่ฉันรู้ว่าคุณจะพูดอะไร

It's too late now
The clock's run down
We're all played out
It's too late now

 ตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว
 นาฬิกาหมดลงแล้ว
 เราทุกคนเล่นหมดแล้ว
 ตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว