แปลเพลง Situation - PREP ความหมายเพลง

You turn up
Just as the guy's stopped asking me
"How d'you feel about that?"
I see you through the window laughing
Like the summer's come back
In your black coat
Your gold smokes like ambergris
That scent that sets me on fire
Feel like your light could make me lose my shadow
So let's run
Leave it behind

คุณปรากฏตัวขึ้น
 ขณะที่ผู้ชายคนนั้นหยุดถามฉัน
 “คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนั้น?”
 ฉันเห็นคุณหัวเราะผ่านหน้าต่าง
 เหมือนฤดูร้อนกลับมา
 ในเสื้อคลุมสีดำของคุณ
 ทองของคุณควันเหมือนสีเหลืองอำพัน
 กลิ่นที่ทำให้ฉันลุกเป็นไฟ
 รู้สึกเหมือนแสงของคุณอาจทำให้ฉันสูญเสียเงาของฉัน
 งั้นเรามาวิ่งกัน
 ทิ้งมันไว้ข้างหลัง

I don't wanna know 'bout your situation
I don't wanna hear all the reasons why
If we've got a chance at something we should take it
I've not felt this way in a long time
I don't wanna hear 'bout the complications
Don't need to be told all the ways you're tied
Cause we're in with a chance at something if we take it
I know you can feel what's there to find

ฉันไม่อยากรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ
 ฉันไม่อยากได้ยินเหตุผลทั้งหมดว่าทำไม
 ถ้าเรามีโอกาสในสิ่งใดเราควรคว้ามันไว้
 ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้ว
 ฉันไม่อยากได้ยินเรื่องยุ่งยาก
 ไม่จำเป็นต้องบอกทุกวิธีที่คุณผูกไว้
 เพราะเรามีโอกาสในบางสิ่งบางอย่างถ้าเราคว้ามันไว้
 ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกได้ว่ามีอะไรให้ค้นหา

Some people can see when trouble comes
Guess I never learned that
I don't care as long as something's pulling me on
Better feeling than flat
Through the downpour
An old chord I'm hearing now
That draws me into the fire
Feel like your light could make me lose my shadow
So let's run
Leave it behind

 บางคนสามารถเห็นได้เมื่อเกิดปัญหา
 เดาว่าฉันไม่เคยเรียนรู้สิ่งนั้น
 ฉันไม่สนใจตราบใดที่มีบางอย่างดึงฉันอยู่
 รู้สึกดีกว่าแบน
 ท่ามกลางสายฝน
 คอร์ดเก่าที่ฉันได้ยินตอนนี้
 นั่นดึงฉันเข้าไปในกองไฟ
 รู้สึกเหมือนแสงของคุณอาจทำให้ฉันสูญเสียเงาของฉัน
 งั้นเรามาวิ่งกัน
 ทิ้งมันไว้ข้างหลัง

I don't wanna know 'bout your situation
I don't wanna hear all the reasons why
If we've got a chance at something we should take it
I've not felt this way in a long time
I don't wanna hear 'bout the complications
Don't need to be told all the ways you're tied
Cause we're in with a chance at something if we take it
I know you can feel what's there to find

ฉันไม่อยากรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ
 ฉันไม่อยากได้ยินเหตุผลทั้งหมดว่าทำไม
 ถ้าเรามีโอกาสในสิ่งใดเราควรคว้ามันไว้
 ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้ว
 ฉันไม่อยากได้ยินเรื่องยุ่งยาก
 ไม่จำเป็นต้องบอกทุกวิธีที่คุณผูกไว้
 เพราะเรามีโอกาสในบางสิ่งบางอย่างถ้าเราคว้ามันไว้
 ฉันรู้ว่าคุณจะรู้สึกได้ว่ามีอะไรให้ค้นหา

You're all I can see
Coming at me down the slipway
Keep hearing those chimes
Got nothing to lose
Lighting the fuse
Let's get up on the roof tiles
While we still got time

 คุณคือทั้งหมดที่ฉันเห็น
 มาหาฉันลงทางลื่น
 ได้ยินเสียงระฆังเหล่านั้นต่อไป
 ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
 การจุดไฟฟิวส์
 ขึ้นไปบนกระเบื้องมุงหลังคากัน
 ในขณะที่เรายังมีเวลาอยู่

I don't wanna know 'bout your situation
I don't wanna hear all the reasons why
If we've got a chance at something we should take it
I've not felt this way in a long time
I don't wanna hear 'bout the complications
Don't need to be told all the ways you're tied
Cause we're in with a chance at something if we take it
I've not felt this way in a long time

 ฉันไม่อยากรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ
 ฉันไม่อยากได้ยินเหตุผลทั้งหมดว่าทำไม
 ถ้าเรามีโอกาสในสิ่งใดเราควรคว้ามันไว้
 ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้ว
 ฉันไม่อยากได้ยินเรื่องยุ่งยาก
 ไม่จำเป็นต้องบอกทุกวิธีที่คุณผูกไว้
 เพราะเรามีโอกาสในบางสิ่งบางอย่างถ้าเราคว้ามันไว้
 ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้ว