แปลเพลง Wake Up - Imagine Dragons ความหมายเพลง

Wheels up, when I'm off the ground
I'm nowhere but I'm all around
I'm spinnin', watch me now
I'm spinnin', spinnin'

 ล้อขึ้นเมื่อฉันออกจากพื้น
 ฉันไม่มีที่ไหนเลย แต่ฉันอยู่รอบ ๆ
 ฉันกำลังหมุนอยู่ ดูฉันตอนนี้สิ
 ฉันกำลังปั่น ปั่น

Big man when a wall's between us
Big man gonna break to pieces
Spinnin', can't believe it
Spinnin', spinnin'

 ชายร่างใหญ่เมื่อมีกำแพงกั้นระหว่างเรา
 ชายร่างใหญ่จะแหลกเป็นชิ้นๆ
 ปั่นเลย ไม่อยากเชื่อเลย
 ปั่นๆ ปั่นๆ

Uh, turn around, turn it up, talk a bit
Zip it up, lock you in, and close it up
Yup

 หันกลับมา หันขึ้น พูดนิดหน่อย
 รูดซิป ล็อคคุณเข้า และปิดมัน
 ได้

Everybody's coming for you, wake up
Everybody's coming, wake up
Bodies dropping everywhere, I'm waist up
Everybody's coming, wake up

 ทุกคนกำลังมาหาคุณ ตื่นสิ
 ทุกคนมาแล้ว ตื่นได้แล้ว
 ร่างกายทรุดโทรมไปหมด ฉันเอวขึ้นแล้ว
 ทุกคนมาแล้ว ตื่นได้แล้ว

Some days I'm a ch-chameleon
Switch it up when I crawl the ceilin'
Flip it upside down, I'm wheelin'
Dealin'

 บางวันฉันก็เป็นกิ้งก่า
 สลับขึ้นเมื่อฉันคลานเพดาน
 พลิกมันกลับหัว ฉันกำลังล้อ
 จัดการใน'

Every single one of you is coming to my mind
Bring them all together, can you stack them in a line?
Jealousy is gonna be your failure, not mine
Winnin'

 พวกคุณทุกคนเข้ามาในใจของฉัน
 นำมารวมกันทั้งหมด คุณสามารถเรียงเป็นแถวได้หรือไม่?
 ความหึงหวงจะเป็นความล้มเหลวของคุณ ไม่ใช่ของฉัน
 ชนะ

Uh, turn around, turn it up, talk a bit
Zip it up, lock you in, and close it up

 หันกลับมา หันขึ้น พูดนิดหน่อย
 รูดซิป ล็อคคุณเข้า และปิดมัน

Everybody's coming for you, wake up
Everybody's coming, wake up
Bodies dropping everywhere, I'm waist up
Everybody's coming, wake up
Everybody's coming, wake up

 ทุกคนกำลังมาหาคุณ ตื่นสิ
 ทุกคนมาแล้ว ตื่นได้แล้ว
 ร่างกายทรุดโทรมไปหมด ฉันเอวขึ้นแล้ว
 ทุกคนมาแล้ว ตื่นได้แล้ว
 ทุกคนมาแล้ว ตื่นได้แล้ว

Got a case of the take or leave it
Give an inch and I'm bound to seize it
Take a chainsaw out and feed it
Come alive when you don't believe it
Write me off and I'd love to read it
Spit your words and I'll watch you eat it
Diggin'

 มีเรื่องเอาหรือทิ้งไป
 ให้อีกนิ้วเดียวฉันก็จะคว้ามันไว้
 เอาเลื่อยไฟฟ้าออกมาให้อาหารมัน
 มีชีวิตชีวาเมื่อคุณไม่เชื่อ
 เขียนฉันออกไปและฉันชอบที่จะอ่านมัน
 คายคำพูดของคุณแล้วฉันจะดูคุณกินมัน
 ขุด

Everybody's coming for you, wake up
Everybody's coming, wake up
Bodies dropping everywhere, I'm waist up
Everybody's coming, wake up
Everybody's coming, wake up

 ทุกคนกำลังมาหาคุณ ตื่นสิ
 ทุกคนมาแล้ว ตื่นได้แล้ว
 ร่างกายทรุดโทรมไปหมด ฉันเอวขึ้นแล้ว
 ทุกคนมาแล้ว ตื่นได้แล้ว
 ทุกคนมาแล้ว ตื่นได้แล้ว

What are you to do
When they come for you?
Winners hate to lose

 คุณจะทำอย่างไร
 เมื่อพวกเขามาหาคุณเมื่อไหร่?
 ผู้ชนะเกลียดการสูญเสีย