แปลเพลง Ever Seen - beabadoobee ความหมายเพลง

Spent some time waiting for your face
Don't want to risk just making all the same mistakes
The highest I think I've ever been
Said I had the prettiest eyes he'd ever seen

 ใช้เวลาในการรอคอยใบหน้าของคุณ
 ไม่อยากเสี่ยงแค่ทำผิดแบบเดิมๆ
 สูงสุดที่ฉันคิดว่าฉันเคยไป
 บอกว่าฉันมีดวงตาที่สวยที่สุดที่เขาเคยเห็น

Can't help going through it
Swear it's just the comedown that made me do it
My mind's spent and I show it
Wasting all my time just dwelling in it

 อดไม่ได้ที่จะผ่านมันไปได้
 สาบานว่ามันเป็นเพียงการพังทลายที่ทำให้ฉันทำมัน
 ใจของฉันถูกใช้ไปและฉันจะแสดงมันออกมา
 เสียเวลาทั้งหมดของฉันเพียงแค่จมอยู่กับมัน

'Cause I spent some time waiting for your face
Don't want to risk just making all the same mistakes
The highest I think I've ever been
Said I had the prettiest eyes he'd ever seen

 เพราะฉันใช้เวลารอหน้าเธออยู่พักหนึ่ง
 ไม่อยากเสี่ยงแค่ทำผิดแบบเดิมๆ
 สูงสุดที่ฉันคิดว่าฉันเคยไป
 บอกว่าฉันมีดวงตาที่สวยที่สุดที่เขาเคยเห็น

Wound up with a purpose
I've been through this too many times to not notice
It's been rough, but I've felt worse
I'll pull myself back up, and you know this

 แผลมีจุดมุ่งหมาย
 ฉันผ่านมันมาหลายครั้งจนไม่สังเกตเห็น
 มันยากลำบาก แต่ฉันรู้สึกแย่ลง
 ฉันจะดึงตัวเองกลับขึ้นมา แล้วคุณก็รู้เรื่องนี้

'Cause I spent some time waiting for your face
Don't want to risk just making all the same mistakes
The highest I think I've ever been
Said I had the prettiest eyes he'd ever seen
He has the prettiest eyes I've ever seen

 เพราะฉันใช้เวลารอหน้าคุณอยู่พักหนึ่ง
 ไม่อยากเสี่ยงแค่ทำผิดแบบเดิมๆ
 สูงสุดที่ฉันคิดว่าฉันเคยไป
 บอกว่าฉันมีดวงตาที่สวยที่สุดที่เขาเคยเห็น
 เขามีดวงตาที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็น

Every piece of me holds parts of you
Wish I could say that it feels so much better when I'm with you
And when I get too high and I can't breathe
I can't lie, he has the prettiest eyes I've ever seen

 ทุกชิ้นของฉันถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณ
 ฉันอยากจะบอกว่าฉันรู้สึกดีขึ้นมากเมื่อฉันอยู่กับคุณ
 และเมื่อฉันสูงเกินไปจนหายใจไม่ออก
 ฉันไม่สามารถโกหกได้ เขามีดวงตาที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็น

He has the prettiest eyes I've ever seen
Prettiest eyes I've ever seen
Prettiest eyes I've ever seen
The prettiest eyes I've ever seen

 เขามีดวงตาที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็น
 ดวงตาที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็น
 ดวงตาที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็น
 ดวงตาที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็น