แปลเพลง Never Get Used To This - JVKE & Forrest Frank ความหมายเพลง

(Oh) Mm, yeah, haha, ay!
(Oh)

I was stuck inside that grave a long time (Long time)
Didn't think I'd make it through those long nights (Long nights)
But You never late, You're always on time
Remember when You got me out that? (Oh)
You got me out that

 ฉันติดอยู่ในหลุมศพนั้นมานาน (นานมาแล้ว)
 ไม่คิดว่าจะผ่านคืนอันยาวนานเหล่านั้นได้ (คืนอันยาวนาน)
 แต่คุณไม่เคยสาย คุณตรงต่อเวลาเสมอ
 จำตอนที่เธอพาฉันออกไปได้ไหม? (โอ้)
 คุณพาฉันออกไปแบบนั้น

And now I see Your blessings, see Your blessings every day
Thankful that Your kingdom's on the way
Angels all around me, hear them sing like "Oh"

 และตอนนี้ฉันเห็นพระพรของพระองค์ เห็นพระพรของพระองค์ทุกวัน
 ขอบคุณที่อาณาจักรของคุณกำลังมา
 นางฟ้าที่อยู่รอบตัวฉัน ได้ยินพวกเขาร้องเพลง "โอ้"

I'll never get used to this (Oh)
I'll never get used to this (Oh)
This is how I want to live (Oh)
Forever we'll be singing like, "Oh" (Oh)

 ฉันจะไม่มีวันชินกับสิ่งนี้ (โอ้)
 ฉันจะไม่มีวันชินกับสิ่งนี้ (โอ้)
 นี่แหละที่ฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ (โอ้)
 เราจะร้องเพลงแบบว่า "โอ้" ตลอดไป (โอ้)

Walk up out the grave, yeah, I'm alive now
Told the devil, "Boy you out of time now" (Whoa)
The spirit won't leave me on my fire now
I know it won't ever die out, won't ever die out

 เดินออกจากหลุมศพ ใช่แล้ว ฉันยังมีชีวิตอยู่แล้ว
 บอกปีศาจว่า "เด็กคุณหมดเวลาแล้ว" (ว้าว)
 วิญญาณจะไม่ทิ้งฉันไว้บนกองไฟตอนนี้
 ฉันรู้ว่ามันไม่มีวันตาย และไม่มีวันตาย

And now I see Your blessings, see Your blessings every day
Thankful that Your kingdom's on the way
Angels all around me, hear them sing like "Oh"

 และตอนนี้ฉันเห็นพระพรของพระองค์ เห็นพระพรของพระองค์ทุกวัน
 ขอบคุณที่อาณาจักรของคุณกำลังมา
 นางฟ้าที่อยู่รอบตัวฉัน ได้ยินพวกเขาร้องเพลง "โอ้"

I'll never get used to this (Oh)
I'll never get used to this (Oh)
This is how I want to live (Oh)
Forever we'll be singing like, "Oh" (Oh)
I'll never get used to this

 ฉันจะไม่มีวันชินกับสิ่งนี้ (โอ้)
 ฉันจะไม่มีวันชินกับสิ่งนี้ (โอ้)
 นี่แหละที่ฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ (โอ้)
 เราจะร้องเพลงแบบว่า "โอ้" ตลอดไป (โอ้)
 ฉันจะไม่มีวันชินกับสิ่งนี้

(Hey, hey, hey, hey, hey) Mm, yeah
From the mornin' to the evenin'
I could sing Your praise all day
From the prison to the garden
You're the God who's breakin' chains
When I look back (When I look back) on my whole life (On my whole life)
There's a silver lining on graves
I can't wait to thank You, Jesus, oh

 ตั้งแต่เช้าถึงเย็น
 ข้าพระองค์ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ได้ทั้งวัน
 จากคุกสู่สวน
 คุณคือพระเจ้าผู้ทำลายโซ่ตรวน
 เมื่อมองย้อนกลับไป (เมื่อมองย้อนกลับไป) ทั้งชีวิต (ทั้งชีวิต)
 มีซับเงินอยู่บนหลุมศพ
 ฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะขอบคุณพระองค์ พระเยซู โอ้

I'll never get used to this (Oh)
I'll never get used to this (Oh)
This is how I want to live (Oh)
Forever we'll be singing like, "Oh" "(Oh)

 ฉันจะไม่มีวันชินกับสิ่งนี้ (โอ้)
 ฉันจะไม่มีวันชินกับสิ่งนี้ (โอ้)
 นี่แหละที่ฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ (โอ้)
 เราจะร้องเพลงแบบว่า "โอ้" "(โอ้) ตลอดไป

I'll never get used to this, hey, hey (Oh)
I'll never get used to this, I'll never get used to this (Oh)
This is how I wanna live, this is how I wanna live (Oh)
Forever we'll be singing like, "Oh", hey, hey (Oh)
I'll never get used to this

 ฉันจะไม่มีวันชินกับสิ่งนี้ เฮ้ เฮ้ (โอ้)
 ฉันจะไม่มีวันชินกับสิ่งนี้ ฉันจะไม่มีวันชินกับสิ่งนี้ (โอ้)
 นี่คือวิธีที่ฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ นี่คือวิธีที่ฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ (โอ้)
 เราจะร้องเพลงแบบว่า "โอ้" ตลอดไป เฮ้ เฮ้ (โอ้)
 ฉันจะไม่มีวันชินกับสิ่งนี้