แปลเพลง GIRLS - The Kid LAROI ความหมายเพลง

[Intro]
Fall in love for no reason (Fallin'), uh
She turned to me and then she said, ayy

ตกหลุมรักโดยไม่มีเหตุผล (ตกหลุมรัก) เอ่อ
 เธอหันมาหาฉันแล้วเธอก็พูดว่าใช่

[Chorus]
Girls just wanna dance, uh, ayy
Girls just wanna have fun
I don't know your plans, ayy
I just wanna, uh, get some
Girls want a summer with their friends
Wanna do it to their ex and then get the job, uh, done
Girls just wanna dance, uh, yeah
Girls just wanna have

 สาวๆ แค่อยากเต้น เอ่อ ใช่
 ผู้หญิงก็แค่อยากสนุก
 ฉันไม่รู้แผนการของคุณเลย
 ฉันแค่อยากจะเอามาบ้าง
 สาวๆ ต้องการช่วงฤดูร้อนกับเพื่อนฝูง
 อยากจะทำมันกับแฟนเก่าของพวกเขา แล้วก็ได้งาน เอ่อ เสร็จแล้ว
 สาวๆ แค่อยากเต้น เอ่อ ใช่
 สาวๆแค่อยากมี

[Verse 1]
Fuck your ex-man, I'm the man now
Think I feel bad, he was fanned out
Do what you like, you've been too nice
He didn't do right, that's too bad now

 ไปตายซะ อดีตผู้ชายของคุณ ตอนนี้ฉันเป็นผู้ชายแล้ว
 คิดว่าฉันรู้สึกแย่เขาถูกพัดออกไป
 ทำสิ่งที่คุณชอบ คุณเป็นคนดีเกินไป
 เขาไม่ได้ทำถูกต้อง นั่นแย่มากตอนนี้

[Pre-Chorus]
I see that you worked all night, you're tryna cash out
You and your friends are tryna lash out
And I'm not the one to tell 'em, "Stand down"
It's their world and they just wanna (Ayy)

 ฉันเห็นว่าคุณทำงานทั้งคืน คุณกำลังพยายามหาเงิน
 คุณและเพื่อนของคุณพยายามที่จะฟาดฟัน
 และฉันไม่ใช่คนที่จะบอกพวกเขาว่า "ยืนลง"
 มันคือโลกของพวกเขา และพวกเขาแค่อยาก (เอ้)

[Chorus]
Girls just wanna dance, uh, ayy
Girls just wanna have fun
I don't know your plans, ayy
I just wanna, uh, get some
Girls want a summer with their friends
Wanna do it to their ex and then get the job, uh, done
Girls just wanna dance, uh, yeah
Girls just wanna have

 สาวๆ แค่อยากเต้น เอ่อ ใช่
 ผู้หญิงก็แค่อยากสนุก
 ฉันไม่รู้แผนการของคุณเลย
 ฉันแค่อยากจะเอามาบ้าง
 สาวๆ ต้องการช่วงฤดูร้อนกับเพื่อนฝูง
 อยากจะทำมันกับแฟนเก่าของพวกเขา แล้วก็ได้งาน เอ่อ เสร็จแล้ว
 สาวๆ แค่อยากเต้น เอ่อ ใช่
 สาวๆแค่อยากมี

[Verse 2]
Now if somebody try to get dumb for real (Ayy)
Watch somebody get done for real
'Cause, baby, you a ten and the one for real
You ran into some lames, but I'm for real

 ตอนนี้ถ้าใครพยายามที่จะโง่จริง (เอ้)
 ดูใครสักคนทำจริง
 เพราะที่รัก คุณเป็นสิบคนจริงๆ
 คุณเจอคนง่อย แต่ฉันเป็นคนจริง

[Pre-Chorus]
You worked all night, you're tryna cash out
You and your friends are tryna lash out
And I'm not the one to tell 'em, "Stand down"
It's their world and they just wanna (Ayy)

 คุณทำงานทั้งคืน คุณพยายามหาเงินออกมา
 คุณและเพื่อนของคุณพยายามที่จะฟาดฟัน
 และฉันไม่ใช่คนที่จะบอกพวกเขาว่า "ยืนลง"
 มันคือโลกของพวกเขา และพวกเขาแค่อยาก (เอ้)

[Chorus]
Girls just wanna dance, uh, ayy
Girls just wanna have fun
I don't know your plans, ayy
I just wanna, uh, get some
Girls want a summer with their friends
Wanna do it to their ex and then get the job, uh, done
Girls just wanna dance, uh, yeah
Girls just wanna have fun 

สาวๆ แค่อยากเต้น เอ่อ ใช่
 ผู้หญิงก็แค่อยากสนุก
 ฉันไม่รู้แผนการของคุณเลย
 ฉันแค่อยากจะเอามาบ้าง
 สาวๆ ต้องการช่วงฤดูร้อนกับเพื่อนฝูง
 อยากจะทำมันกับแฟนเก่าของพวกเขา แล้วก็ได้งาน เอ่อ เสร็จแล้ว
 สาวๆ แค่อยากเต้น เอ่อ ใช่
 ผู้หญิงก็แค่อยากสนุก

[Bridge]
You can do what you want when you want
I can give you the night that you want
Want, want
Side by side, I'ma hit it in the mornin'
Side to side, you gon' get it how you want it, 'cause (Ayy)

 คุณสามารถทำสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ
 ฉันสามารถให้คืนที่คุณต้องการได้
 ต้องการต้องการ
 เคียงข้างกัน ฉันจะตีมันในตอนเช้า
 เคียงข้างกัน คุณจะได้มันตามที่คุณต้องการ เพราะ (เอ้)

[Chorus]
Girls just wanna dance (Oh), ayy
Girls just wanna have fun (Ooh)
I don't know your plans, ayy
I just wanna, uh, get some
Girls want a summer with their friends
Wanna do it to their ex and then get the job, uh, done
Girls just wanna dance, uh, yeah
Girls just wanna have fun

 สาวๆ แค่อยากเต้น (โอ้) ใช่
 สาวๆแค่อยากมีความสนุกสนาน (Ooh)
 ฉันไม่รู้แผนการของคุณเลย
 ฉันแค่อยากจะเอามาบ้าง
 สาวๆ ต้องการช่วงฤดูร้อนกับเพื่อนฝูง
 อยากจะทำมันกับแฟนเก่าของพวกเขา แล้วก็ได้งาน เอ่อ เสร็จแล้ว
 สาวๆ แค่อยากเต้น เอ่อ ใช่
 ผู้หญิงก็แค่อยากสนุก

[Outro]
And uh, fallin'
และเอ่อ ล้มลง