แปลเพลง July (Later On) - Lily Williams ความหมายเพลง

[Verse 1]
We can let July just be July
เราปล่อยให้เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนกรกฎาคมก็ได้
Let the sun hang in the sky
ปล่อยให้ดวงอาทิตย์แขวนอยู่บนท้องฟ้า
Clear your mind of all the things you're waiting on
ทำจิตใจให้ผ่องใสจากทุกสิ่งที่คุณกำลังรอคอย
Let there be a second you forget
ปล่อยให้มีวินาทีที่คุณลืม
All the work you still have left
งานทั้งหมดที่คุณยังมีเหลืออยู่
'Cause tomorrow's just a little later on
เพราะพรุ่งนี้ก็สายหน่อยแล้ว
Later on
หลังจากนั้น

[Chorus]
Later on
Later on
หลังจากนั้น
Just a little later on, later on
เพียงเล็กน้อยในภายหลังในภายหลัง

[Verse 2]
We could let this room just be our room
เราปล่อยให้ห้องนี้เป็นห้องของเราก็ได้
Stay inside all afternoon
อยู่ภายในตลอดบ่าย
Easy as the tune of all your favorite songs
ง่ายเหมือนเพลงโปรดของคุณทั้งหมด
You could let my arms be yours to hold
คุณสามารถปล่อยให้แขนของฉันเป็นของคุณที่จะจับ
Rest assured they won't let go
รับรองว่าจะไม่ปล่อยมือ
And we'll get old but that's a little later on
และเราจะแก่ลง แต่นั่นก็อีกสักหน่อย
Later on
หลังจากนั้น

[Chorus]
Later on
Later on
หลังจากนั้น
Just a little later on, later on
เพียงเล็กน้อยในภายหลังในภายหลัง

[Bridge]
No one knows where this is going
ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้จะไปไหน
And the days are getting shorter now, I swear
และตอนนี้วันเวลาเริ่มสั้นลงแล้ว ฉันสาบาน
I was rarely in the moment
ฉันไม่ค่อยอยู่ในช่วงเวลานั้น
'Cause something 'bout it always made me scared
เพราะบางอย่างมันทำให้ฉันกลัวเสมอ
But now, you're there
แต่ตอนนี้คุณอยู่ที่นั่น

[Verse 3]
I have found July is just July
ฉันพบว่าเดือนกรกฎาคมเป็นเพียงเดือนกรกฎาคม
Rainy days will pass you by
วันฝนตกจะผ่านคุณไป
You can let go of the ways it could've gone
คุณสามารถละทิ้งวิธีที่มันผ่านไปได้
Take a second, take a breath
ใช้เวลาสักครู่หายใจเข้า
Take the minutes that you get
ใช้เวลานาทีที่คุณได้รับ
'Cause the rest is just a little later on
เพราะที่เหลือจะช้ากว่านี้อีกหน่อย
Later on
หลังจากนั้น

[Chorus]
Later on
Later on
หลังจากนั้น
Just a little later on, later on
เพียงเล็กน้อยในภายหลังในภายหลัง
Later on
Later on
หลังจากนั้น
Just a little later on, later on
เพียงเล็กน้อยในภายหลังในภายหลัง